Przegrywanie materiałów video

Przetwarzamy wszelkiego rodzaju materiały filmowe na nagrania zgodne ze standardem DVD. Kasety z kamer: SVHS,VHS, VHS-c, video8, Hi8, MiniDv i innych przegrywamy na DVD i twardy dysk. Dysponujemy też projektorem umożliwiającym przegrywanie starych taśm 8 i 16mm. Standardowo materiał przegrywany jest „jak leci”, na życzenie wykonujemy także montaż filmu.

statystyka